Förtroendemannaregistret

Anders Rosén (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0704857052 (mobil)

E-post:
anders.rosen@upplandsvasby.se

Bild på Anders Rosén

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Byggnadsnämnd Ersättare 2017-11-20 - 2018-12-31
Kommunala funktionsrättsrådet Ordförande 2015-05-04 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-20 - 2018-11-15
Kommunstyrelse Ledamot 2014-10-27 - 2018-11-15
Kommunstyrelsens allmänna utskott Ordförande 2014-11-11 - 2018-11-15
Kommunstyrelsens miljö- och planutskott Ersättare 2014-11-11 - 2018-11-15
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Ledamot 2014-11-11 - 2018-11-15
Samrådsgrupp för romsk inkludering Ordinarie 2016-02-01 - 2018-12-31
Samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde Ledamot 2015-02-02 - 2018-12-31
Styrgrupp biblioteks- och kulturlokaler Ledamot 2014-11-11 - 2018-12-31
Styrgrupp för samhällsbyggnadsprojekt Ledamot 2015-11-30 - 2018-12-31
Styrgrypp för kommunövergripande skolutveckling Ledamot 2014-11-11 - 2018-12-31